דיני שחיטה וכשרות

שומרונים בדומה ליהודים אוכלים אך ורק בהמות הכשרות ע"פ התורה- בהמות טהורות בלבד, אך עם הבדל אחד; השומרונים אוכלים בשר ועופות שנשחטו אך ורק ע"י שוחט שומרוני, בשר שנשחט בכל שחיטה אחרת, אינו כשר ולכן אינם אוכלים בשר ועופות במסעדות, אירועים וכד'.

ישנם מספר שוחטים שהוסמכו לכך בקהילה שתפקידם לשחוט עבור בני הקהילה. בעת השחיטה על השוחט להיות טהור לפחות 24 שעות לפני שחיטה (נגיעה במת, קרי לילה נחשב לטמא). השחיטה נעשית בעזרת סכין שחיטה קרמית מיוחדת ונבדקת מספר פעמים לפני השחיטה, על מנת לצמצם כל סיכוי של סבל לבהמה או לעוף הנשחטים. השוחט מעביר את להב הסכין פעם אחת בלבד על צוואר הבהמה, אשר ראשה פונה לכיוון הר גריזים. בהמה שלא מתה בהעברת סכין אחת אינה כשרה למאכל. תוך כדי השחיטה נושא השוחט תפילה חרישית.

את רגלה הימינית של הבהמה ע"פ המצווה, תורמים למשפחת הכהונה, שכן רק הם רשאים לאכול את רגל ימין של הבהמה. ציווי נוסף הוא האיסור לאכול את גיד הנשא בבהמה שאותה השומרונים לא אוכלים אלא זורקים.

מורה שומרוני מדריך ילד בקריאת התורה

כשרות

שאר המאכלים אינם מוגבלים לסועד השומרוני, ובלבד שהם כשרים למאכל ע"פ התורה דהיינו דגים כשרים וחלב של בהמה טהורה בלבד . דגים מוצרי חלב וצומח מותרים למאכל לבני הקהילה גם אם אינם בעלי כשרות רבנית כלשהי. בין בשר וחלב בני הקהילה מקפידים על כ-שש שעות הפרש, ולהפך – בן חלב לבשר.

כשרות בחג הפסח

בחג הפסח בני הקהילה אינם אוכלים חמץ שבעה ימים. ביום הזבח עצמו שאינו נכלל משבעת ימי הפסח, אין השומרונים אוכלים מצות, בשר וחמץ. רק לאחר הזבח רשאים השומרונים לאכול בשר ומצות, בזמן ארוחת הזבח ובשאר ימי החג. 

בימי הפסח השומרונים אוכלים אך ורק מוצרים אשר הם הכינו בעצמם מפאת חשש לחמץ. לדוגמה: ממתקים, קופסאות שימורים, גבינות וכדומה אין השומרונים אוכלים  בזמן שבעת ימי החג. ירקות, פירות, בשר ומצות שהוכנו ע"י השומרונים, הם למעשה חומרי הגלם היחידים מהם מכינים השומרונים את סעודתם בזמן החג.

דילוג לתוכן