לוח השנה השומרוני

חישובי לוח השנה היהודי והשומרוני דומים ובנויים על מחזוריות אך המחזור היהודי הוא בן 19 שנה מתוכן 7 שנים מעוברות, והשומרוני, בן 32 שנה מתוכן 11 שנים מעוברות. 

בשל נק' הפתיחה השונות של לוחות השנה, היהודי – החל מבריאת העולם, והשומרוני- החל מכניסת בני ישראל לארץ כנען, השנים המעוברות אינן מקבילות. הבדל זה גורם לכך שכל 2-3 שנים, החגים בקרב השומרונים נחוגים בקרב השומרונים כ 30 ימים לאחר חגי היהודים.

אך גם בשנים רגילות נדיר הדבר שהיהודים ושומרונים חגגו באותו יום, וזאת היות ובלוח השנה היהודי ישנם כללים אשר נקבעו עם השנים ע"י חכמינו דוגמת: לא אד"ו ראש השנה ולא אג"ו כיפור, ולא בד"ו פסח ולא גה"ז קצירה. לשם כך מוסיפים  בלוח היהודי יום לאחד מחודשי השנה [כסלו], מה שגורם  לכך ששומרונים יחוגו אותם  חגים בד"כ יום או יומיים לפני היהודים. שומרונים אינם דוחים או מקדימים את מועדי לעולם וחוגגים את החג תמיד בתאריך בו הוא נופל במקור ע"פ הספירה המצווה בתורה.

דילוג לתוכן